Chào mừng bạn đến với trang Miễn Trừ Trách Nhiệm của 130 Casino. Trang này nêu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của 130 Casino đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

  1. Nội dung trang web: 130 Casino không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Các thông tin, dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, chương trình khuyến mãi và các nội dung khác trên trang web được cung cấp “as is” (như thể hiện) mà không có bất kỳ cam kết hoặc đại diện nào về tính chất, độ chính xác, tính khả dụng hay tính hợp pháp của chúng.
  2. Trách nhiệm người dùng: Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của 130 Casino. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, phát sinh hoặc hậu quả từ việc truy cập vào trang web, sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ, mất mát dữ liệu, hoặc bất kỳ hành động nào khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  3. Điều khoản và điều kiện sử dụng: Việc sử dụng dịch vụ của 130 Casino phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang web của chúng tôi. Bạn cần đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo mật của 130 Casino. Tuy nhiên, việc gửi và chia sẻ thông tin trên Internet không hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truyền thông tin cá nhân của người dùng cho chúng tôi.
  5. Tuân thủ quy định pháp luật: Người dùng cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cá cược và giải trí trực tuyến tại địa phương, khu vực hoặc quốc gia của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào từ phía người dùng.
  6. Thay đổi điều khoản và điều kiện: 130 Casino có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần báo trước. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên trang web của chúng tôi để cập nhật với các điều khoản và điều kiện mới nhất.
  7. Giới hạn trách nhiệm: 130 Casino không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, phát sinh hoặc hậu quả.
  8. Thỏa thuận đầy đủ: Trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này đại diện cho thỏa thuận đầy đủ giữa người dùng và 130 Casino liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến cùng một vấn đề.

Khi sử dụng dịch vụ của 130 Casino, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.